Tomasz Pawłusiewicz
Technik Organizacji Reklamy

Realizacje przez menagera: widowiska-dokonania | menager-strategia | dziennikarz-handlowiec
Drukuj stronę